Batthyány-kastély, Ikervár

Batthyány-kastély, Ikervár

Tervező:
Helye:
9756 Ikervár, Gróf Batthyány Lajos utca 2.
Építés éve:
1765
Felújítás éve:
1847 (átépítés Ybl-Pollack), 1910 (eklektikus)
Fényképek:
Gettler János, szalay3, Dr. Korom János, Horváth János

 

Ikervár 1789-től a Batthyány család tulajdona volt, a kastélyt Batthyány József építette. Ebben a kastélyban töltötte gyermekkorát gróf Batthyány Lajos, aki jelentősen hozzájárult a község fellendüléséhez. 1834. december 4-én Batthyány feleségül vette Zichy Antóniát, akinek a kastély lett az új otthona. Batthyány a péterfai uradalmában cukorgyárat, tehenészetet és juhászatot létesített, selyemhernyó-tenyésztés céljából eperfákat telepített. Az 1848-49-es szabadságharc leverése, majd Batthyány kivégzése után a birtokot és a kastélyt is elkobozták. 1860-ban a Batthyány Lajos apósa visszavásárolta a kastélyt és birtokaikat a kincstártól és unokájára, Batthyány Elemér nevére íratta, így a kastély visszakerülhetett az építtető család tulajdonába. Majd később a család mezőgazdasági és ipari létesítményeket építtettek, Batthyány Lajos fiumei kormányzó, az egykori miniszterelnök unokája kosárfonó üzemet létesített, kezdeményezésére létrejött a Vas Megyei Elektromos Művek Rt., mely 1895-ben megépítette az ország első vízerőművét. A család 1913-ra eladósodott, s a birtokuk bajor hercegi tulajdonba került, más források szerint 1916-ban a család eladta a Magyar Államnak. Az épületben először hadigondozottak otthonát, majd 1919-től hadiárva nevelőintézetet létesítettek, majd 2001-ig gyermekotthonként működött, jelenleg üresen áll.
Az eredetileg 18. századi barokk stílusú kastélyt, 1847-ben építtette át Ybl Miklós és Pollack Ágoston tervei alapján neoreneszánsz más források szerint romantikus stílusban a Batthyány család. A 19. század végén eklektikus stílusban alakították át, a belső romantikus falfestményei is ekkor készültek. Az épületen érezhető az olasz Palladio hatása. A kastély falán elhelyezett emléktábla az 1848. június 13-án felállított Vas Megyei Nemzetőrségnek állít emléket, melynek zászlaját Zichy Antónia avatta fel.

Leírás 1898-ból Jelenlegi birtokos gróf Batthyány Lajos orsz. képviselő, volt fiumei kormányzó, kinek itt nagyterjedelmű uradalma, szép ménese és nagyszerű kastélya van. A körülötte elterülő park úgy terjedelemre, mint szépségre nézve az egész országban ritkítja párját és a botanikus számára is érdekes tanulmányt képez. Területén körülbelül 100 faja áll a szebbnél szebb fáknak, melyek közt ritka, óriási terjedelmű példányok vannak. A parkon a Rába folyik keresztül és egy helyen szép nagy tavat képez. A kastély alapépítménye és földszintjének egy része régi; 1846-47-ben alakították át a mostani olasz renaissance-stilben. A kastély helyiségei valódi főuri izléssel és fénynyel vannak berendezve. Minden egyes terme egész kis muzeuma az értékes és szép, nagyobbára történeti vagy kulturhistóriai becsű műtárgyaknak és Batthány-reliquiáknak. Könyvtára egyike a leggazdagabb magán könyvtáraknak és több mint 6000 kötetet számlál, rézkarczgyüjteménye pedig körülbelül 600 darabból áll. A családi ékszerek és ötvösművek közt is számos nagyértékű és historiai becsű darab van.

Forrás: ikervarert.hu