Kecskeméti evangélikus templom

Kecskeméti Evangélikus Templom

Tervező:
Helye:
6000 Kecskemét, Arany János utca 1.
Építés éve:
1864

 

A 16. század elején nagyjából a lakosság fele tért át a lutheri hitre, csak később, a Debreceni Zsinat után döntöttek úgy, hogy a Kálvin-féle tanokat fogják követni.
A belváros egyik kis utcácskájában, az Arany János utca kicsiny terén található Kecskemét evangélikus temploma és evangélikus általános iskolája. Az igen csekély számú kecskeméti evangélikus hitű lakosság merész vállalkozása, a görögkereszt alaprajzú, kereszthajós, romantikus stílusú templom Ybl Miklós tervei szerint készült 1862 és 63 között. Azelőtt egy 18. század végén épült kis imaház állt itt, valamint az általános iskola, amelyben Petőfi is tanult, erre emléktábla hívja fel az arra járó figyelmét.
Az épület furcsa, vaskos, zömök tornyával egyedi építészeti megoldást képvisel. Mind a négy homlokzaton 3 db hosszú üvegablak van. Az egész templomon végighúzódó ívsoros párkányzat román stílust idéz. A főhomlokzaton a hármas tagolású ablakokat befalazott ablakok választják el egymástól. E fölött Luther-rózsa látható. A főbejárat előreugró kiképzést kapott. A főhajó és a kereszthajó találkozásánál emelkedik ki az épület tömbjéből a vaskos, széles, három boltíves, rácsos ablakkal rendelkező torony. Négy sarkán eredetileg egy-egy gótikust idéző fiatorony állt, egészen az 1911-es földrengésig, ekkor megsérültek, s az eredetinél egyszerűbb, lapos kiképzést kaptak.
Egyetlen harangja 162 kilós, 1993. szeptember 19-én szentelték fel. Az első harang az egyházközség és a templom történetében. Felirata: "Az Atya Fiú Szentlélek Isten dicsőségére. Öntették az evangélikus egyházközség hívei 1993 évben. Öntő: Gombos Miklós".
Belseje egyszerű, világos, nyugalmat áraszt, kitűnő akusztikájú. Valamivel kevesebb, mint 400 ülőhelye van, miből 280 a földszinten, kb. 100 pedig a karzaton van elhelyezve. Végében a romantikus oltárt találjuk, mely Krisztust ábrázolja az olajfák hegyén. Gaál József tervezte. Tőle balra áll a copf szószék. A teret három oldalról karzatok övezik. A bejárat fölöttin található a neobarokk 2 manuálos, 27 regiszteres orgona. 1928-ban készült az Angster orgonaépítő manufaktúra által. Kiváló versenyorgona.
A templomot a 20. században teljesen körbeépítették. A város egyik legjellegzetesebb épületét eltakaró házakat a 90-es évek elején bontották el. Így manapság eredeti szépségében csodálható meg a város egyetlen evangélikus temploma. A szomszédságában álló igen szép, század eleji épület a Magyar Nemzeti Bank székháza, illetve az OTP bank épülete is.
A templom mögé, az egykori iskola helyére épült a század elején a Luther-palota. Az épületet eredetileg evangélikus püspöki hivatalnak szánták. Mivel azonban a püspökség Kecskemétre való költözése elmaradt, az épületbe boltok, üzletek költöztek. Egy kis része azonban még ma is lelkészlakásként és lelkészi irodaként szolgál.