Baradla cseppkőbarlang látogatóközpont

Baradla cseppkőbarlang látogatóközpont

Tervező:
Munkatársak:
Konzulens: Salamin Ferenc
Építész munkatársak: Tóth György, Török Mátyás, K. Tompa Tünde
Statikus tervező: Mantuano Tamás (POND Kft.)
Talajmechanika: Rozslay István
Gépész tervező: Halmai István (Halmai Építész és Mérnöki Iroda Kft.)
Elektromos tervező: Münnich Gábor (Fényesvölgy Bt.)
Közművek: Gyarmati Imre
Kert- és tájépítészet: Mártonné Novotny Orsolya, Márton László Attila, Jakab Csaba (HÉT-FŐ Bt.)
Úttervező: Lévay Zoltán (LZ Mérnökiroda Kft.)
Csapadékvíz-elvezetés tervezője: Rácz Tibor (MSZ Hidrometria Kft.)
Helye:
2603 Aggtelek, Aggteleki Nemzeti Park
Építés éve:
2006
Fényképezte:
Csikó Zoltán

 

 Az aggteleki Baradla-cseppkőbarlang "Vörös-tói” bejáratát körülvevő táj karakterét erősen meghatározza a felszínen kialakult közel szabályos formájú, töbörszerű horpadások sorozata. A barlangbejárat is egy ilyen mélyedés aljában található. Az épület elhelyezésekor és a környezetének kialakításakor fontosnak éreztük e karakter, az épített elemekkel és a telepített növényzettel való kiemelését és hangsúlyozását. A "töbör" alját szabadon hagyva az épületet a barlangbejárat fölött helyeztük el. A horpadás parkolóval szembeni felét a rétegeket átmetsző, a közepe felé mélyülő fallal zártuk le. A lefele mutató fal legmélyebb pontján van a barlangbejárat. A nagy falfelület alján megjelenő kis nyílás, az első pillanatban átláthatóvá és egyértelművé teszi, hogy e nyíláson keresztül a hegy gyomrába juthatunk. Az épület a fal fölött két szinten helyezkedik el.
A Jósvafőről vagy Aggtelekről autóval vagy autóbusszal ideérkező az útról lekanyarodva a jelenleg is meglévő parkolóban állhat meg. (Ezt a programnak megfelelően kibővítettük.) Erről a magaslati pontról jól belátható a töbör. A kertépítészeti kialakítás során (később a növény-állapotfelmérés eredményeit is figyelembe véve), a 345 méteres szintvonalat követve, a meglévő faállományt kiegészítve egy növényzettel körbevett belső teret alakítottunk ki. Ezt a parkoló irányába egy keskeny nyiladékkal nyitottuk meg. Először ezen keresztül szemlélheti meg nyugodtan az idelátogató, egy "bástya"-ként kialakított helyről letekintve a töbröt és a felette lévő épületet. Ez a hely alkalmas a csoportosan vagy családostul idelátogatóknak, hogy "rendezzék" soraikat, és a táj szemlélése során felkészüljenek a mélybe, a töbörben, majd a barlangba való leereszkedésre. A lépcsőn lejutva egy enyhe ívű úton közelíthetjük meg a barlangbejáratot. A nyiladék felé haladva a fák egyre szűkülő sora közt eljutunk a fentebb már említett nyiladékhoz. Ezen a ponton lépünk be a barlang külső előterébe. A mélyedést szegélyező fák a teret lehatárolják a tekintet szabadon csak felfele kalandozhat el. A nyiladékban lévő lépcső és az azt szegélyező két fal ezt az élményt csak tovább fokozza. A lépcső tetején még a tekintet minden irányba elkalandozhat, de mire a lépcső aljára érünk csak egy, leszűkített út van az előre. Innen hirtelen robbanásszerűen jutunk a töbör zárt öblébe. Azon keresztülhaladva a karszthegységre jellemző borókás-sziklás tájon át jutunk a bejárathoz. Itt belépve egy szűk előtérbe jutunk, ahonnan egyrészt egy lépcső vezet fel a fölső szintre, másrészt betekinthetünk egy rácsos kapun keresztül a barlang élőteréhez, felcsigázva az idelátogatók érdeklődését. A lépcsőn keresztül a felső részbe jutunk.
Az fogadószinten négy különálló épületrészre osztottuk a kiírás által meghatározott helyiségeket, az egészet pedig egy nagy tetővel fedtük le. Az így kialakuló zegzugos elrendezése a barlang hangulatát kelti. A jobboldali épületben (ez földszintes) kapott helyet a konténertároló-trafóhelyiség-0,4 KV-os kapcsolóhelyiség-villanyszerelő műhely. A következő tömeg földszintjén a pénztár-ajándékbolt-büfé, az emeleten a szolgálati lakással. Ez követi a női majd a férfi vécé, az emeleten a túravezető-öltőző illetve az iroda-tartalékhelyiség szintjeivel. A tömegek közt kialakuló különböző térbővületekhez más és más kiszolgálóhelyiség kapcsolódik. A lépcsőn felérve a jobbra található tömeg és a pénztárak fogadják a vendégeket, itt először tájékozódhatnak a túrák időpontjairól és megvehetik jegyeiket. A másik oldalon az ajándékbolt és a büfé található. Előtte, a barlang előtérbe letekintő nyílás körül várakozhatnak és fogyaszthatnak. Egy lépcsőn keresztül innen lehet lejutni az előtérbe. A női és a férfi WC-hez egy elzártabb fedett térbővület csatlakozik. A túrázók az élőbb említett lépcsőn jutnak le a barlangelőtérbe. A fent várakozók a felső nyíláson keresztül izgalommal halhatják a túravezető utolsó szavait mielőtt a csoport belépne a barlangba.
A barlangból feljövők a fentebb már leírt élménysor fordítottját járhatják végig, a barlangból az előtérbe, onnan a rácsos kapun keresztül a szabadba, majd a parkoló felé egyre feljebb és feljebb haladva.


Külső közmű: A terület feletti légvezetéket a parkolónál lévő villanyoszloptól kezdve a saját rétegvonalán vezettük el a most is meglévő oszloptrafó oszlopára. Aggtelek felé innen vezettük tovább a légvezetéket. Egy leágazó oszlopon keresztül, földkábelen jutna az áram, az épületbe elhelyezett trafóházba.
A tetőkről összegyűjtött csapadékvizet egy az alsó szinten kialakított ciszternába gyűjtöttük. Innen vízátemelő szivattyú segítségével jutna, a parkolóban összegyűlő vízzel együtt a Vörös-tóba.
Szennyvíz: Ha a barlangon keresztüli szennyvízátvezetés biztonságosan és egyszerűen megoldható akkor ezt a megoldást kell választani, de a későbbiekben a telepítési költségeket mérlegelve a Jósvafőig elvezető szennyvízcsatorna kiépítése is elképzelhető.
Gépjárműparkoló: A jelenlegi parkoló mérete a tervezési programban megadott 10 db autóbusz és az 50 db személygépkocsi fogadására csak részben alkalmas. A már kialakított forma középső része apróbb változtatásokkal alkalmas 42 db autó elhelyezésére, ezért szükséges még az út túloldalán 8 db hely kialakítása. Az autóbusz-parkoló rész kicsi, ezért a terület alsó felén továbbiakat alakítottunk ki. Az épületben dolgozóknak az épület felett további parkolókat (10 db) alakítottunk ki. Innen egy ösvényen lehet megközelíteni az épületet.
Parkosítás: A táj karaktere, a védett Nemzeti Park és az épület elhelyezkedéséből következően kiemelt fontosságot és hangsúlyt kell fektetni a kertépítészeti kialakításra. A meglévő fák állapotfelérése után, a tervünkön látható módon telepítve, a töbör formáját kiemelve, a rétegvonalat követve bokrokat, fentebb a meglévőket kiegészítve, fákat kell telepíteni az itt őshonos fafajokból (tölgy, gyertyán, hárs, kőris). A középen kialakuló tisztásra ligetesen borókákat ültettünk. A mélyedés formáját kiemelve. A rétegvonalakat követve asztalokat, alacsony támfallal körülvett szalonnasütő helyeket lehet kialakítani.
UTAK: Az épületet három irányból lehet megközelíteni. Az idelátogatók a parkolóból egy gyalogösvényen haladva jutnak el az épülethez. A dolgozók az autóikat a gerincen hagyva egy ösvényen jutnak le az épületbe. A konténerszállító és a trafószállító autó, valamint a büfét feltöltők a most is meglévő úton keresztül juthatnak az épülethez. Ezt az utat kétszintű növényfal, bokorsor és fasor határolja el a középső tisztástól. Autóval az első épülettömeg belső sarkáig lehet eljutni, innen az épület mögött gyalogosan lehet közlekedni.