A vizaknai fürdő pályaterve, Románia

A vizaknai fürdő pályaterve

Tervező:
Helye:
555600 Vizakna, Románia‎
Tervezés éve:
1906

 

Pályázati bírálat
A szituáció annyiban kifogásolható, hogy a gyógyterem épületét a tavak felé nagyon előre helyezi. A melegfürdő alaprajzi elrendezése általánosságban jó; kedvezőtlen azonban, hogy a nagy medencéket körülvevő helyiségek csak 4 m. belső szélességnek, minek következtében ezen belső helyiségek alkalmas módon ki nem használhatók. Ezen helyiségeknek a nagy medence körül való csoportosítása nem egészen szerves. Az alagsor igen alacsony. A kádfürdők nagyobb része az emeletben nyert elhelyezést. A gyógyteremépületnél a nagy étterem, a kávéház nagyobb, a külön étterem, a társalgó és a zeneterem kisebb, mint ahogy kívánva volt. Helytelen, hogy a pályázó az épület tó felőli, előnyös helyén alárendelt helyiségeket csoportosít s a pincérszobák és vendéglős lakást nem az épület első, hanem a hátsó részébe kellett volna elhelyezni az emeletkiépítéssel, ez által a fontosabb helyiségek kerültek volna előre. A szállóépület alaprajzi megoldása általában elfogadható, azonban szabadon álló épület lévén, a világító és szellőző udvarokat kerülni kellett volna. Architekturája általában megfelelő, az oromzatok azonban túldíszesek és indokolatlanok, Költség 606,000 K.

Budapest, 1904 jun. 17.
Czigler, s. k., Quittner, s. k., Bolla Mihály, s. k., Lipcsey Árpád, s. k.

A bíráló bizottság a tervek jóságára nézve a következő sorrendet állapította meg 1. Vízakna. 2. Bath. 3. Kettős körben lóhere. 4. Előre. 5. Zöldkör. 6. Thermae. 7. Zöldbéka.
Mivel azonban a pályázati feltételeknek egyik pályaterv sem felelt meg teljesen, az első díjat kiadhatónak nem tartja, ennélfogva a nagym. földmívelésügyi miniszter úr döntését kérte ki.
Ezen határozat szerint: I. díj ki nem adható
II. díj Vízakna jeligéjű tervnek ítéltetett, azzal, hogyha pályázó hajlandó bemutatott terveit a veendő utasítások szerint áldolgozni s ha ez megfelelő lesz, megkapja az első díjat. A jeligés levél felbontásánál kitűnt, hogy a tervezők Bálint és Jámbor építészek. A III-ik díjat a Bath jeligéjű terv kapta. Szerzője Vass József.
A Kettős körben Lóhere, Előre, Zöldkör, Thermae megdicsértettek.