Szent József fürdőkápolna, Balf

Szent József fürdőkápolna, Balf

Tervező:
Helye:
9494 Sopron, Fürdő sor 8.
Építés éve:
1773
Felújítás éve:
2008, 2012
Fényképek
Dr. Korom János, Laza(kitervezte.hu)

 

A balfi gyógyfürdő tágas parkjában található az értékes, műemlékvédelem alatt álló barokk kápolna, az úgynevezett fürdőkápolna. A kápolna belsejében egy fekete márványtáblán a következő magyar szöveget olvashatjuk: "Szent József tiszteletére 1773-ban épült kápolnát 1913. június 16-án vette át Sopron szabad királyi várostól örökös római gróf Dr. Wosinski István Balf gyógyfürdő tulajdonosa és neje Wosinski-Siemens Mária grófné kötelezvén Katalin, János, Ernő, István, Werner, József, Kázmér, Károly, Mária, Erzsébet nevű gyermekeiket és ezek utódait, hogy ezen Isten házát, Isten nagyobb dicsőségére örök időkön át fenn fogják tartani és gondozni."
A freskók a mennyezeten és a falakon a híres barokk festőtől, Dorfmeister Istvántól származnak. A mennyezet közepén az a bibliai jelenet látható, ahol Krisztus a tó partján betegeket gyógyít. Valószínű ez az egyetlen freskó Magyarországon, mely a fürdés és gyógyítás közötti összefüggést ábrázolja. A falakon az oltár mellett a mester finom pasztellszínekkel Szent Annát és Szent Joachimot festette meg.
Az ugyancsak Dorfmeister Istvánnak tulajdonított oltárkép Szent Józsefet ábrázolja a gyermek Jézussal, a kisebb, gazdagon díszített kép pedig Mária a Szentlélek mátkája. A díszes rokokóoltár a soproni mester, Sedelmeyer András munkája. Az oltár két oldalán Szent Péter és Szent Pál aranyozott szobra áll.
A kápolna homlokzatán látható Sopron város címere és egy fülkében Szent József szobra. Az emlékművet az északi oldalon a hadikórház katonái állították hálából Wosinksi-Siemens Máriának 1916-ban.
1898-ban vásárolta meg Dr. Wosinski István orvos a Krisztus után 180 körül, a római kor óta ismert gyógyfürdőt Balfon. Jelentős anyagi ráfordítással korszerűsítette a monarchia egyik legismertebb fürdőjévé, melyet Karlsbad-dal és Franzenbad-dal együtt emlegettek. Balfon egyrészt kéntartalmú források vannak, amely különösen reumás megbetegedések gyógyítására alkalmas, másrészt lítium tartalmú borvíz, az ismert "Balfi víz". Dr. Wosinski szanatóriumában nemcsak a gyógyvizeket használta, hanem a Fertő-tó gyógyhatású iszapját is. Létesített ezen kívül egy gyógyintézetet epilepsziásoknak, egy munkás-szanatóriumot és egy kollégiumot szegények számára.
A II. világháború után a fürdőt államosították, csupán a Szent József kápolna maradt a család tulajdonában. A kápolnát továbbra is a római katolikus egyház használta, de a közben elvégzett renoválások nem terjedtek ki az épület hosszú távú megóvására.
2008-ban a Műemlékvédelmi Hivatal felhívta a tulajdonosok - akik időközben bel- és külföldön szétszórtan élnek - figyelmét a kápolna rossz állapotára. Leomló épületelemek miatt életveszélyessé vált, és az alapfalak a vízbetörések és a környező fák benövő gyökérzete miatt kárt szenvedtek. Ezt követően az érintettekkel való megbeszélés alkalmával az Eisenstadti Paul Szimak, Gróf Dr. Wosinski István dédunokája késznek mutatkozott a renoválás költségeinek átvállalására. Ezért a tulajdonrész többségét ráruházták. Teljes részesedése jelenleg 95,5 %. Ekkor a Műemlékvédelmi Hivatal pontos utasításai és kívánsága szerint - Istennek hála - hozzá lehetett fogni a munkához.
Paul Szimak felújíttatta a teljes tetőt, és a párkányzatot a toronyhoz illően rézszegéllyel fedette. A kápolna körül lefolyóárkot ásatott és becsöveztette. A munkát nagyban nehezítette a nagyon sűrű és vastag gyökérzet. A lábazatnál a vakolatot kívül és belül leverték és speciális vakolattal újították fel. Az ablakokon és ajtókon minden homokkőszegélyt, Szent József szobrát és a grófné emlékművét nagyon szépen meg lehetett tisztítani, ki lehetett javítani és impregnálni. Ablakok, ablakrácsok és az ajtók részleges felújítása - helyenként cseréje - megtörtént. A kápolna belsejében a régi, törött, eredeti burkolólapokat ugyancsak régi, de ép lapokkal cserélték ki. A bejárat új, valódi homokkőlépcsőfokokat kapott. A padokat helyreállították és újrafestették, az egyházközség pedig padfűtéssel látta el. A felújított faemelvény az oltár előtt bíborvörös szőnyegborítást kapott.
A teljes külső homlokzat új színekben ragyog: "Isten nagyobb dicsősségére". A kápolnát a balfi és kiskópházi katolikusok, nagyobb részben azonban a fürdő betegei látogatják: itt imádkoznak erőért és itt adnak hálát gyógyulásukért. A kápolna előtti feltöredezett kőburkolatot a Szanatórium kiskockakő burkolatra cserélte, melyhez Sopron Város adta a kockaköveket. Az értékes oltár és a freskók restaurálása, valamint a harangok és az automatika korszerűsítése még hátra van, melyhez azonban támogatókra van szükség - tudtuk meg Csukovits Györgyné, egyházközségi képviselőtől, aki maga is sokat tett az ügy sikeréért.
2009. szeptember 19-én szombaton 16:00 órakor, a renoválás első ütemét dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök, Németh Antal balfi esperes plébános, és Josef Prikoszovits kismartoni (Eisenstadt) dómplébános ünnepélyesen megáldja. A szentmise után a katolikus egyházközség és a tulajdonosok - a remélhetőleg kellően szép számban megjelent vendégeket - agapéra hívja.

Forrás: B. Tóth Éva