Jézus Szíve templom, Gyomaendrőd

Jézus Szíve templom, Gyomaendrőd

Tervező:
Helye:
5500 Gyomaendrőd, Mátyás király utca 1.
Építés éve:
1878

 

A település központjától észak-nyugatra, a Fő utca és Mátyás király utca sarkán, korabeli kerítéssel határolt templomkert közepén álló egyhajós templom, dél-keleti (fő)homlokzata előtt karcsú sisakkal fedett négyszintes torony, szentélyfalát pedig kupolával fedett centrális kápolna bővíti. A hajó két oldalán egy-egy nyeregtetős kápolna emelkedik, a déli oldalhomlokzatán a kápolna és a sekrestyebővítmény között pedig neoromán pergola látható. A torony első szintjén három nagyméretű, felül küllős ablakrózsával kombinált mérműves ablak nyílik, ugyanitt Szent Péter és Szent Pál szobra. A hajót festett, gazdag tagolású neogótikus famennyezet fedi (kivitelező mester: G. Gregersen), az apszisban, kápolnák boltozatán és a Wodianer-kápolnában freskódísz. Színes ornamentális üvegablakok, a hajóban magyar szentek büsztjeivel (Kratzmann Ede). A freskókat és a Jézus Szíve főoltárképet id. Vastagh György festette. E padlóburkolatba illeszkedik az építtető Wodianer házaspár sírboltjának feketemárvány fedlapja. Kiemelkedő színvonalúak a templom egykorú, nagyrészt Hauszmann Alajos rajzai után készült berendezési tárgyai: oltárok, szószék, padok, gyóntatószék, keresztelőkút, rekesztőrácsok, csillárok, lámpások, gyertyatartók, hímzett templomi zászlók. A plébánia téglány alaprajzú, földszintes épület, Fő utcai homlokzata 2+1+1+2, oldalhomlokzata 3 tengelyes, egyenes záródású, tagozott szalagkeretes, szemöldökös ablakokkal. Kerti homlokzata 1+3+1 tengelyes, középen háromnyílású, toszkán pilléres, üvegezett verandával. A kertben melléképület.
A templomhajó oldalfalait eltérő kiosztással hat-hat lizéna osztja öt szakaszra. A bejárati homlokzat felőli, karzatot rejtő szakasz keskenyebb, ide még átfordul az utcai homlokzatnak megfelelő kétszintes faltagolás. Mindkét szinten egy-egy félköríves ablak látható. Hasonlóképp keskeny a szentély szakasz. Itt az északi oldalon két egymás alatti ablak jelenik meg, a szentélyfalat pedig ugyanitt egy félköríves lezárású ablak töri át. A déli oldalon a földszinti részt ugyanebben a szakaszban egy igen lapos sátortetővel fedett sekrestye-bővítmény nyúlik ki. A sarkokon ezt is pilaszterek tagolják, a pilaszterek között pedig lizénák által hordozott vakívsorok tűnnek fel. A sekrestyét keleti és nyugati irányba tagolja egy-egy félköríves lezárású ablak. A keleti oldalon az ablak alatt félköríves lezárású ajtó tűnik fel. A nyílás idomtégla-keretét hengertag tagolja. A tölgyfaajtó táblázott, középen keresztmotívum díszíti. A lunettát oszlopos küllők közé írt mérműves formák tagolják, a kilincs az ajtópántok és a keresztmotívum középrésze ornamentális veret. A hajó középrészét (a szélesebb középső szakaszban) mindkét oldalon egy-egy kápolna bővíti. A téglalap alaprajzú, nyeregtetővel fedett kápolnák a hajónál alacsonyabbak, a sarkaikat vörös téglából rakott lizénák tagolják. A háromszögű oromfalakat a tetőgerinc vonalában négyzetes motívum zárja. A falkoronák alatt vakívsor fut körbe. A kápolnákat nyugat és kelet felé egy-egy félköríves ablak tagolja. A déli oldalon a kápolna és a sekrestye között a fal külső vonalába illeszkedő pergola látható. A pergola a kápolnák külső falához kapcsolódó vörös téglából rakott lábazaton ül, amelyet két magas oszlopszék tagol. Ezeken két mészkőoszlop nyugszik, amelyek tagozott mészkőgerendát hordanak. Az oszlopok lábazata attikai, talplemezüket saroklevelek díszítik. Kockafejezetük szegélyezett pajzsait félköríves motívumok díszítik. A pergolával leválasztott két lépcsőfoknyival magasabban fekvő köz vörösmárvány-lapokkal van burkolva. A hajó falán az építtetőkről megemlékező szépen profilált keretű szürkésfehér márványtábla: Ezen templomot építette Kaprioriai Wodianer Albert és neje szül: Boros-Jenői Atzél Zsófia. Hauszmann Alajos műegyetemi tanár tervei szerint. 1878.