Budaörs Városi Sportcsarnok és Strand

Budaörsi Uszoda és Sportcsarnok, Budaörs

Tervező:
Helye:
2040 Budaörs, Hársfa utca 6.
Munkatársak:
Láris Barnabás, Dörnyei Eszter, Szabó Tibor, Szendrei Zsolt, Szlovicsák István | statika: Pongor László | acélszerkezet: Tóth László | épületgépészet: Oltvai András, Oltvai Tamás | elektromos: Kovács György, Ivanics Zoltán | uszodatechnológia: Tuzson Balázs | környezetrendezés: Steffler István, Kontra Dániel | sporttechnológia: Judik Zolktán
Építésziroda:
Építés éve:
2010
Fényképek:

 

Budaörs Város Önkormányzata 2005 áprilisában hirdetett országos, nyilvános, titkos építészeti tervpályázatot a Városi Uszoda és Sportcsarnok tervezésére. A tervpályázat eredményeképpen 2005 júliusában az Építész Stúdió Kft. kapta a megbízást az építési engedélyezési tervek elkészítésére.
A tervdokumentáció a tervpályázat első díjas tervének, a tervpályázati zárójelentés észrevételei, és az azóta történt egyeztetések alapján továbbfejlesztett, pontosított változata. Mivel a terv alapkoncepciója nem változott, a műleírás gerincét is az aktualizált tervpályázati anyag képezi.
A koncepció alapkérdése, hogy az épület pontosan hová tartozik, mely közeg elemévé akar, illetve tud válni. A környező meglévő beépítés (lakóterület) léptékében eltérő, heterogén. Ha egy kicsit még távolabbra tekintünk, főleg az autópálya irányából érkezve, az áruházak, bevásárlóközpontok stb. épületei méreteikben közel állnak, de nem lehetnek irányadóak, hisz más megfontolások vezérelték ezek építését. Nagy a felelősség, miután ez az épület lesz a fejlesztési terület első eleme.
A területfejlesztési koncepció is jól mutatja, hogy az új beépítés, valamint az Uszoda-Sportcsarnok épülete között léptéktörés lesz, tehát ideális esetben sem tud a sportlétesítmény a közvetlen szomszédokkal (fordítva is igaz) harmonikus kapcsolatot teremteni.
Összefoglalva: sem a szűk sem a tágabb környezet, építészeti közege nem alkalmas, hogy bármiféle támpontot adjon. Éppen ezért, illetve a funkcióból adódóan is, a "köz" számára épülő ház, a "köz" számára készülő park részévé kell, hogy váljon. Túl a szójátékon, házunk nem a parkot akarja lezárni keleti irányba, hanem csak befejezni kívánja azt. Célunk egy olyan épület volt, amely nem szuverén szoborként viselkedik, nem a park mellé telepszik, hanem hagyja, hogy az magába foglalja, annak következményeivel együtt. Ennek a célnak felel meg, az épület kétirányú megközelíthetősége (átjárhatósága) úgy az épület előcsarnoki terén, mint magán az épületen át.