Református gyülekezeti ház, Szandaszőlős

Református gyülekezeti ház, Szandaszőlős

Tervező:
Helye:
5008 Szolnok, Munkácsy Mihály utca 26/a.‎
Munkatársak:
Grand Gabriella, Páll András, Virág Péter, Németh Regina
Tervezőiroda:
Építés éve:
2012
Fényképek:

 

Előzmények
Szolnok kertvárosi része, Szandaszőlős főként a hazánk legnagyobb katonai repülőgép-gyűjteményét magáénak mondható Magyar Repüléstörténeti Múzeumról ismert. A várostól délre található, viszonylag elszigetelt település korábban önálló volt, folyamatosan gyarapodó lakossága jelenleg tízezer fő körül mozog; római katolikus és baptista gyülekezet is található ebben a városrészben. Az itt élő reformátusok már az ezredforduló táján megfogalmazták igényüket egy önálló gyülekezeti központ létrehozására, mivel a belváros és az ottani templom mintegy 7,5-8 km távolságra található. Szandaszőlőst Szolnoktól az Alcsi-Holt-Tisza választja el, a kapcsolatot csupán egy híd biztosítja. 2001-ben, 174 szandaszőlősi református aláírásával létrejött nyilatkozat nyomán megalakult a Szandaszőlősi Református Templomért Alapítvány, amelynek akkori vezetője, Stummerné Nagy Ágnes lelkésznő szívén viselte az építkezés ügyét. A források felkutatása mellett a kis közösség erejéhez mérten adományaival folyamatosan támogatta a nagy vállalkozást, amelyhez az önkormányzat megfelelő méretű telket bocsátott a gyülekezet rendelkezésére.

Tervpályázat
Az alapítvány 2008-ban meghívásos pályázatot írt ki a gyülekezeti központ tervezésére. A lelkészek fontosnak tartották, hogy több építész elképzelését is megismerhessék egy ilyen nagy horderejű döntést és kihívást jelentő feladat előtt. A hat résztvevő építész tiszteletdíj nélkül vállalta a felkérést, ezzel is segítve a minél hamarabbi megvalósulást. A terveket Nagy Tamás, a MOME Építész Tanszékének vezetője és Nagy Béla egyházkerületi építész szakértő értékelte, valamint az alapítvány a gyülekezeti tagok véleményét is figyelembe vette, akik szavazással dönthettek a nekik legjobban tetsző koncepcióról. Végül ennek eredményét is figyelembe véve, a kuratórium tagjainak szavazása alapján az I. díjat a SAGRA Építész Kft., Sajtos Gábor csapata nyerte el, Mt. 23,21 jeligéjű tervével („Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakik”).

Építés
Az I. ütemben tervezett többfunkciós közösségi ház és harangtorony döntően külső források segítségével valósult meg, a Dél-pesti Református Egyházmegye jelentős támogatása mellett a költségek 90%-át az ÚMFT Észak-Alföldi Operatív Programja keretében elnyert „A szeretet pedig épít” pályázat biztosította. Ennek keretében, ezzel egy időben készült el a Szolnok belvárosában álló református szeretetszolgálati központ épületének felújítása is. Végh Miklós lelkész nagyon elégedett a tervezőcsapat munkájával, a hagyományos és modern formálást ötvöző épülettel. Építtető és tervező között igazi bizalmi munkakapcsolat alakult ki, az egyeztetések során igyekeztek kölcsönösen rugalmasan figyelembe venni a felmerülő változásokat.

Jövő
A II. ütemben tervezett, 100 fő befogadóképességű templom építésére a jövőben kerülhet sor, amennyiben rendelkezésre állnak majd a források, továbbá a közösség növekedése is szükségessé teszi a bővítést. Szolnokon összesen mintegy 1000 református él, közülük 400-an Szandaszőlősön laknak. Az itteni vasárnapi istentiszteleteket 15-30 fő látogatja rendszeresen, nagyobb ünnepi alkalmakkor 80-100 főre is növekszik a létszám. A jelenlegi gyülekezeti terem 30 fő befogadását teszi lehetővé, az előtérrel való egybenyitás révén 60-70 fő számára tudnak helyet biztosítani. Jó idő esetén a terem a külső térrel összekapcsolható - ezt a célt szolgálja a markáns eresszel ellátott, faburkolatos terasz is. A harangtorony vertikális hangsúlyt, jelet képez a döntően családi házas beépítésű környezetben. A tervezett belső udvar a csatlakozó templom tömegével együtt válik majd intim, közösségi térré - ennek hangulatát előlegezi meg a torony és a gyülekezeti házhoz kapcsolódó tömör kerítés által határolt terület.
Köszönet Végh Miklós lelkésznek és Sajtos Gábor építésznek az információkért.

Garai Péter
A szövegben szereplő idézet a protestáns új fordítású Bibliából származik.