Tornácos családi ház, Budakeszi

Tornácos családi ház, Budakeszi

Tervező:
Helye:
2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 23.
Munkatársak:
Statika: V. Nagy Zoltán
Villamosság: Kiss András
Szerkezetek: Kapovits Géza
Gépészet: Léderer György
Építés éve:
2010
Fényképek:
Mórocz Tamás

 

Az új családi ház építésének helyszíne Budakeszi belterülete. A települést jellegzetesen nyeregtetős, utcára merőleges gerinc-kialakítású, gyakran tornácos épületek alkották. A Fő út mentén ma ezt zártsorú beépítés váltja. Az egyszerű épületek hangulatos oldal- és belső kerttel, udvarral rendelkeznek; az utca felől pedig a telekméret és épületek adta ritmus határozta meg a képet. A település ápoltsága, rendezettsége; a sváb falvak egyszerű tisztasága jelen van a mai településképben is.

Végeredményben a felépült ház is egy tornácos, nyeregtetős helyi épület átirataként fogható fel. Ennél az épülettípusnál hagyományosan az oldalkert felőli oldalon volt a bejárat és a közlekedő, vagyis maga a tornác. A tornác mentén sorakoztak a helyiségek, azaz oldalkert felé vált „nyitottá” az épület.
Noha az épület előképe, az elrendezés kiindulási alapgondolata ez a "klasszikus" ház-forma volt, a tornác végeredményben mégis átalakult. Az utca felől hozzáadással, mellétoldással alakult ki a bejárat, vagyis épülettömeg részévé vált a tornác, míg hátrafelé haladva elvett, kivont résszé, egyfajta „kültérré” válik. Képletbe foglalva úgy fogalmazhatnánk, hogy az egykori tornác beltérré alakul át az épület utca felőli részén, fedett kültérré az udvar, a kert felőli részen. Az utca felől véd, a saját udvar, kert felé kinyílik.
Ha össze szeretnénk foglalni ezt az átalakulást, így fogalmazhatnánk: a tornác előképként, kiindulásként szolgált; és a tervezés során átalakult, részben eltűnt. Átalakult, mielőtt még teherré vált volna; eltorzítva az épületet attól, amilyenné magától válna.
Az épület tömegformálását tekintve még egy fontos elemről kell szót ejteni, ugyanis az emeleti rész hátrahúzódik, mintegy visszavonul a kihúzott földszint felett, minek révén a nyeregtetős épület emeleti szobái itt teraszt kaphattak.
Fontos leszögezni, hogy a tervezés és megvalósítás szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír az épület műfaja. Egy családi ház esetében ugyanis egyetlen meghatározó ötlet következetes végiggondolása lehet a siker záloga. Ez a léptékből egyértelműen levezethető következtetés. Ennél a háznál is kerülendő volt az, hogy egyfajta ötletparádévá, váratlan megoldások halmazává, kísérletek terepévé váljon a lakóház. Ráadásul a műfajból fakadó módon megjelenik az az igény is, hogy egy családi ház otthonná, nyugalmat árasztó, csendes menedékké váljék. A munkából, közlekedésből fakadó napi stresszel szemben, a nyugalom „szigete” legyen. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy várat, védművet kell tervezni családi ház gyanánt. A nyugodt részletek, egyszerű anyaghasználat, higgadt térformálás éppen elegendő. A budakeszi lakóház ezt az igényt célozza meg. Nincsenek benne a szerkezet, vagy az anyaghasználat terén olyan elemek, amelyek ne volnának megtalálhatóak a ház szomszédságában is. Vakolt, hőszigetelt téglafal, fatokos nyílászárók, a helyre jellemző telepítés. Ez a ház arra bizonyíték, hogy mindezeket a szokványos elemeket el lehet rendezni úgy, hogy a végeredmény mégse legyen átlagos.