Bródy Imre Gimnázium, Budapest

Bródy Imre Gimnázium, Budapest

Tervező:
Helye:
1047 Budapest, Attila utca 5-7.
Építés éve:
1902

 

Lechneri magyaros stílusú iskola. Az attikacsatorna a tetőtérbeépítése óta rossz, áznak a falak.
Főépület: Utcavonalban álló egyemeletes épület, két végén az udvarra benyúló rövidebb szárnnyal. Beépített tetőtér, kontyolt nyeregtető, tetősíkablakok. A homlokzatokat attikafal zárja le, amelyből félköríves pártázatok emelkednek ki. A vakolt felületeket az emeleti ablakok fölött átívelő tégla sávok tagolják. A főhomlokzat két szélén nyílás nélküli rizalitok találhatók, amelyeket tégla pilaszterek fognak közre. A rizalitok melletti szakaszokban nyílnak a kosáríves záródású bejáratok, kétszárnyú, üvegezett ajtókkal, kovácsoltvas ráccsal, a használatban levő, északi kapu előtt kovácsoltvas korlát. A főhomlokzat az emeleten 20 tengelyes. Az attikafal közepén háromkaréjos záródású orommező emelkedik ki. A József Attila utcai és az északi homlokzat 9 tengelyes. Az ablakok szegmentíves záródásúak. Az udvari homlokzatok díszítés nélküliek. A József Attila utcában az épülethez tömör kerítésfal csatlakozik. Az Attila utcában áttört kerítés áll a főépület és a melléképület között, illetve a melléképület északi végénél a bőrgyár faláig. Vakolatlan téglapilléreit majolika díszítmények koronázzák, közöttük keretbe foglalt, homorúan íves drótfonatú mezők találhatók. Melléképület: Kontyolt nyeregtetős földszintes épület, keretezetlen álló téglány ablakokat tégla lizénák választják el egymástól. Belső: Eredeti nyílászárók, terrazzo burkolatos folyosók, kovácsoltvas lépcsőkorlátok. Utcavonalban álló, U-alaprajzú, egyemeletes iskolaépület, főhomlokzatán két bejárattal, téglalizénás tagolással. A telek északi, hegyesszögű nyúlványán a szomszédos kétemeletes bőrgyár-épülethez tapadó földszintes épület, az egykori igazgatói lakás áll. Az Attila utcai kerítés pilléreit kerámiadíszek koronázzák. Eredeti nyílászárók, terrazzo burkolatos folyosók, kovácsoltvas lépcsőkorlátok. Az épület helyén állt 1865-1874 között az újpesti községháza földszintes épülete. Építette Újpest nagyközség, a Vallási- és Közoktatási Minisztérium támogatásával (miniszter: báró Wlasics Gyula) 1901-1902 folyamán, Baumgarten Sándor és Herczegh Zsigmond tervei alapján. Kerámia Vögerl Ignác. Az 1945 utáni felújítás során eltávolították az attikafal stukkódíszeit és az oromfalban lévő Újpest címerét ábrázoló domborművet. 1992-1993-ban felújították és tetőterét beépítették (a pártázat díszeit leegyszerűsítették). Ekkor költözött az épületbe a Bródy Imre Gimnázium. A melléképület eredetileg igazgatói lakásként szolgált. 1945 után konyha és étterem működött benne, jelenleg két tanterem és kazánház. A kerámiával díszített kerítésnek a melléképület és a bőrgyár közötti szakaszát 1999 nyarán lebontották. Az épületben forgatták a "Megáll az idő" című filmet.

Forrás: www.tajertektar.hu