Schachtner-ház, Budapest

Schachtner-ház, Budapest

Tervező:
Helye:
1122 Budapest, Városmajor utca 24.
Építés éve:
1847
Fényképek:
kitervezte.hu

 

Zártsorú, U alakú beépítésű földszintes lakóház, romantikus homlokzattal. 1847-ben épült Schaditner Jakab pesti pékmester számára, tervezője ismeretlen. A gótizáló ízlésű, korai romantikus épületről a Honderű is elismeréssel emlékezett meg. 1912-bon Hallay Perencné tulajdonában kisebb belső átalakítást végezték rajta. 1921-ben Hing Gyula építész tervei szerint Stembcrg Albert részére történt átalakítása során a déli szárny elé újabb helyiségeket építettek, így az udvar szimmetrikus összképe megbomlott. 1930-ban Pogány Móric műépítész tulajdonába került, aki belsőleg teljesen átépítette, északi szárnyára emeletet húzott, az udvari homlokzat gótizáló csúcsíves nyílásait és asztalosmunkáit teljesen átalakította. 1944—45-ben megrongálódott, 1949-ben belső helyreállításokat végeztek rajta és déli udvari szárnyát lebontották.

Kilenctengelyes homlokzatát teljes szélességében karcsú, hat szögű pillérpárok tagolják, minden mezőben egy-egy azonos kialakítású, gótizáló keretezésű csúcsíves ablakkal, a közép-tengelyben hasonló, szélesebb, csúcsíves kapuval. Az ablakok mellvédjeit csúcsívsoros díszítés tölti ki, míg felettük geometrikus díszítésű pártafal zárja le a homlokzatot. Az ablakok asztalosmunkája csúcsíves, mórműves osztású, hasonlóképpen csúcsíves díszítésűek a főkapu szárnyai is. Az épületet lapos hajlású tető fedi.
Kapualja négymezős csúcsíves keresztboltozatos, oldalfalain eredetileg gótizáló, csúcsíves ajtók nyíltak, amelyeket átalakítottak. Udvara eredetileg U alakú, szimmetrikus elrendezésű volt, a kapualj torkolatának két oldalán a alaprajzilag lesarkítva, egy-egy ajtónyitással, míg az udvari oldalszárnyak hat-hat tengelyesek voltak, végig szimmetrikusan csoportosított, tagozott keretezésű, csúcsíves ajtókkal és ablakokkal, mérműves lécosztású ablakszerkezetekkel. (Három ablak még eredeti állapotban van.) A földszintes udvari szárnyakat ívsoros fa párkány zárta le. Udvara ma teljesen átalakított. Az utcai traktusban, a kapualjtól északra négyablakos terem helyezkedik el, csúcsíves kereszt boltozattal fedve.

Forrás: Budapest Főváros Tanácsa Tervtára