Őzdomb lakókert, Nyíregyháza

A kör négyszögesítése, Budapest

Tervező:
Munkatársak:
Alapkoncepció és beépítés: Jánosi János-Pro Architectúra díjas építész
Szabadonálló mintaházak: Balassa Endre építész, Bata Tibor építész, Makovecz Imre Kossuth és Ybl díjas építész, Orbán Oszkár építész, Pióker Andrea "vándor"építész, Robogány Andrea építész, Szegedi Antal építész, Túri Attila Ybl díjas építész, Zsigmond Ágnes építész, Zsigmond László Ybl díjas építész
Minta sorházak: Balassa Endre építész, Bata Tibor, építész, Heil Tibor építész, Orbán Oszkár építész, Robogány Andrea építész, Zsigmond Ágnes építész, Zsigmond László Ybl díjas építész
Tervezőiroda:
Helye:
4481 Nyíregyháza, Sóstóhegy
Építés éve:
2009

A ma élő embere egyre többször hallja azt a divatos szót, hogy egészség (egészséges életmód, egészséges táplálkozás, egészséges lakókörnyezet stb.), de egyre inkább elfelejtődik az anyanyelvünk által még őrzött, eredeti jelentéstartalom: „EGÉSZ-SÉG”. Ma épülő lakóparkjaink szintén sok „divatos” szlogen alapján terveződnek, „szakemberek” által kitalált elméletek szerint, de sokszor kifelejtődik ez által belőle az ember. Modernségünk okán sokszor elfelejtődik az eredeti jelentés tartalom, idegen elméletek által az ÉLET hiánya érződik rajtuk. Pedig az eredetei magyar falu magában hordozta, mind sruktúrájában (beépítési formájában), mind épületeik szervezésében és formájában a természethez és tájhoz fűződő viszonyában, mind az éggel és istenhez való kapcsolatában az EGÉSZ-SÉGES élet lehetőségét. Tehát természetes volt számunkra mikor egy ilyen feladathoz kezdtünk, hogy nem a divatos elméletek szerint kell KITALÁLNUNK egy újat, hanem hagyományaink újraértelmezésével MEGTALÁLNUNK egy a természetünknek és a valós életünknek megfelelő formát, hogy kerek EGÉSZ lehessen a leendő lakók élete.

Előzmények: A jelenleg lakóövezetbe tartozó üres területre készült egy beépítési koncepció, melynek megfelelően a terület lakókertként épülne be sorházas és szabadonálló beépítéssel. Az előzetes kalkuláció szerint a jelenlegi tulajdonos nem telkeket értékesítene, hanem kulcsrakész lakásokat adna el a leendő tulajdonosok aktív bevonásával.

Koncepció: „LAKÓ-KERT” a nevében is benne van, hogy két dolog a fontos:
1. a LAKÓ (az ember, általa az élet, az ember valós természete) aki itt fog élni
2. és a KERT (a táji környezet, , a táj természete és hagyományi, az épített környezet és a beépítés hagyományai) amely a tágabb életterét fogja adni.
A beépítés alapstruktúráját is két alapvető dolog határozza meg:
1. az idők folyamán kialakult, az itt élő emberekre és táji adottságokra jellemző beépítési hagyomány (a „bokros” beépítés, a halmazos struktúra, melyeket Nyíregyháza környékén még a mai napig a helyiségnevek is őriznek: pl.:Róka bokor stb.)
2. a mai valós élet körülményei, a mai „modern” életforma és annak egészséges tovább gondolása (a felgyorsult élet következményei, az autóval való közlekedés, az elidegenedett élet kompenzálása stb.)

Beépítés: Ezeknek megfelelően a terület mellett húzódó, tervezett „elkerülő út” mellé a főbejárat két oldalára kerültek a nagyobb autós forgalmat generáló középületek (állatsimogató, vásárcsarnok, étterem, squash) melyek az itt élőket és a város lakóit is kiszolgálják. A kert közepén a nyugalmat és pihenést szolgáló kert és tó helyezkedik el a közösségi életet szolgáló központi épülettel és „látványmalommal”, melyet a főközlekedést szolgáló „körgyűrű” vesz körül. Ide kerültek a „városiasabb” beépítésű sorházak. A körgyűrűből nyílnak a nyugodtabb élet feltételeit biztosító bokrok, „zsákutcás” beépítéssel, melyek a magántelkek bejáratait adják. Egy bokorba 12 teleknél több nem került, mert az még létszámára való tekintettel magában hordozza a bokrokon belüli kisebb közösségek lehetőségét. A terület felsőbb, központi terén egy hajló út teresedésében kapott helyet az ökomenikus kápolna.
A beépítést úgy alakítottuk ki, hogy a terület méreténél fogva a városba ágyazott, de az önálló közösség kialakulásának lehetőségét magán hordozza. Szellemi vezérfonala a terület közepén kialakított körgyűrű és kör alakú tó, pihenőparkkal-a Nap-amely az egész beépítés vezérlő magja. A terület felnyúló, ívesen kialakított rész központjában–a Hold- helyeztük el a templomot. A lakóterület bokros kialakítása pedig a bolygóknak felel meg.

Épületek: Az előzetes program egyeztetésnek és a beépítési koncepciónak megfelelően 3 fajta alaprajzi mérettel 12db szabadonálló családiház és 2 fajta alaprajzi mérettel 8db sorház építészeti vázlatterve készült el jelen fázisban. Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a piaci igények a beruházói elvárások és az építészeti minőség minél jobb kialakításának érdekében a típustervekbe a fentebb említett szempontokat építenénk be.

Szabadon álló épületek: A „bolygó” bokorba-zsákokba kerülő típusterveknél a 12 állatövi jegy volt a kiindulási alap, amely 12 különböző karaktert takar és ennek megfelelően jött létre a 12 típus épület. Ez így természetesen csak egy kezdet, egy „játék”, amely ettől függetlenül lefedi a leendő lakók teljes felületét, és majd az Ő valódi karakterükhöz lehet igazítani az adaptációs tervek időszakában az egyes épületeket úgy, hogy az eredetileg elképzelt építészeti karakter és utcakép a sokszínűség mellett egy irányba mutasson és építészetileg egy egységes kép kialakítását elősegítse, a tájegységre jellemző építészeti megformálással.
Az épületek előzetes egyeztetéseknek és a piaci igényeknek megfelelően 3db méretben készülnének (3x4db típus terv)
-1.:~90-120 m2 alapterülettel 1 állásos garázzsal, földszintes kivitelben tetőtérbeépítési lehetőséggel.
-2.~120-180 m2 alapterülettel 2 állásos garázzsal, földszintes kivitelben tetőtérbeépítési lehetőséggel.
-3.~180-250 m2 alapterülettel 2 állásos garázzsal, földszintes kivitelben tetőtérbeépítési lehetőséggel.
A kiválasztott három méret igazodik a beépítési karakterhez és telekméretekhez és ezen keresztül a várható értékesítéshez is. A „főbb” utak mentén a kisebb (~700 m2) telekmérethez az 1-es típus, a zsákok bevezető útjai mentén lévő közepes (~800-900 m2) telkekhez a 2-es típus, a legcsendesebb, legnagyobb (~900-1200 m2) belső telkekhez tartozó
3-as típusú épület szerepel az elképzelések között.

Sorházi épületek Az épületek a négy részre osztott központi körgyűrű mentén helyezkednek el. A típus tervek fő karaktere ennek megfelelően a 4 elemnek(tűz-föld-levegő-víz) és a 4 ősalkotónak(meleg-hideg-nedves-száraz) az asztrológia szerinti társításából áll össze, összesen 8db típustervként. Az előzetes egyeztetéseknek és a piaci igényeknek megfelelően 2db méretben összesen 8db épülettípus került kidolgozásra.
-1.~120m2(70+50) alapterülettel 1 állásos garázzsal, földszint + tetőtérbeépítéssel
-2.~140m2 (80+60) alapterülettel 1 állásos garázzsal, földszint + tetőtérbeépítéssel
A kiválasztott két méret a beépítéshez és telekméretekhez igazodik. A külső, „zajossabb” sorházi telkek 10m-es telekszélességgel az 1-es típusú épületek lehetőségét takarja, míg a „csendesebb” kicsit nagyobb telkekre, 12m-es telekszélességgel a 2-es típusú, nagyobb épületeket lehet építeni.

Karakterek, beépítési lehetőségek: Természetesen, hogy a fentebb említett szempontok ne csak elméletek legyenek, a típusterveket egy általunk elképzelt, EGY lehetséges variáció szerint összerajzoltuk MINTA bokorrá ill. a sorházas beépítés egy szeletévé. Ebben az esetben a várható egyediségek szerint alakítottuk az épületeket (pl.:a telek adottságainak megfelelően megtükröztük őket) így is igazolva azt, hogy az épületek a későbbi adaptáció folyamán alakíthatók a leendő telkek, tájolások és megrendelői elvárások szerint. Az alaprajzi formációk kialakításánál törekedtünk a sokszínűségre, melyek esetében az alaprajzi ötletek összegyúrhatók egymással, a leendő vásárlók ötleteket nyerhetnek így, az Ő végső megoldásukhoz. Ezeken túlmenően az egész területről látványterveket készítettünk a várható hangulatot és karaktert érzékeltetve, melybe már a konkrét épületeket rajzoltuk be. Ezen terveknél inkább a hangulati elem a lényeges és nem a konkrét részletek, azok a későbbi tervezési fázisokban pontosíthatók.

Kapcsolódó épületek, tervek