Albert Flórián Stadion, Budapest

Albert Flórián Stadion, Budapest

Tervező:
Helye:
1097 Budapest, Üllői út 129.
Tervezőiroda:
Tervezés éve:
2011

 

A terv megfelelő választ ad a sport és a megrendelés elvárásaira, amennyiben egy műszakilag korrekt, működőképes és gazdaságos épületet hoz létre. A stadion telepítése jó, a pálya elforgatása előnyös tájolást eredményez, a Könyves Kálmán körúttól való hátrahúzása jól hasznosítható területeket szabadít fel, a gyalogos megközelítést is könnyíti. A fejépület elhelyezését kellőképpen indokolja a tájolás.
A közönségfogadás funkciói többnyire jól megoldottak, a férőhelyszámmal arányosak, jegypénztárból és akadálymentes mosdóból viszont nem elegendő egyet-egyet kialakítani, ezek kis mértékű növelése szükséges az engedélyezési terv szintjén. A fejépületi bejáratok száma csökkenthető volna, így az ellenőrzés is egyszerűbbé válna, ez a változtatás ugyanakkor elsősorban megrendelői kompetencia.
A fém fegyverzetű panellel való héjalásnál volna előnyösebb megoldás is. Az íves felületek lekövetése technikailag problémás, a közönségforgalmi és lelátóterületek teljes árnyékolása pedig állandó mesterséges megvilágítást tenne szükségessé. Egy legalább részben áttetsző, rugalmas héj megbízható térelhatárolást jelentene, lehetővé tenné a természetes fény hasznosítását, a belső téri világítás pedig egyúttal a külső díszkivilágítást is biztosítaná. E megoldás végleges kimunkálása kiviteli terv szinten szükséges, adott esetben az építési engedély módosításával kísérve.
Jelen terv nem tér ki a teljes telek rendezésére, a beépítetlenül maradó területek hasznosítására, városképi kialakításának, hangsúlyformálásának tisztázására az engedélyezést követően, illetve adott esetben a kivitelezéssel párhuzamosan lebonyolítandó nyílt, országos építészeti ötletpályázat kiírása segíthet színvonalas megoldást adni. Ez lehetőséget teremtene egy regionális központ kialakítására, eleven városi környezet jöhetne létre, melynek főhangsúlya nem a stadion volna, így annak egyszerű formavilága kifejezetten előnyössé válhat.
Az épület körút felől való feltárására és a parkolási rendszer megnyugtató megoldására is a jelenleg beépítetlenül maradó terület hivatott, ezért a Tervtanács szükségesnek tartja az ötletpályázat mihamarabbi kiírását az Országos Főépítészi Iroda irányításával. Mindezekkel Dr. Fürjes Balázs úr, egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos egyetértett, és biztosította a Tervtanácsot az ilyen értelemben való további eljárás felől. A kormánybiztos úr határozott és egyértelmű ígéretet tett a változtatások engedélyes és kiviteli terv szintű – szükség esetén a most kiadandó építési engedély módosításával történő – érvényesítésére, és a javasolt tervpályázat 2012. első felében való kiírására.
Kiviteli terv szinten kezelni kell majd a fenntarthatóság kérdését, például a nagy felületen jelentkező csapadékvíz hasznosítását és a megszűnő aktív zöldfelületek pótlását. Ugyancsak a kivitelezési tervfázisban szorul finomításra a tartószerkezet terve, az anyaghasználat és a részletképzés.
A tervezés mostani ütemét képező stadion tervét a Tervtanács a fenti szempontok érvényesítése esetén engedélyezésre javasolja.