Velencei-tó kapuja, Velence

Velencei-tó kapuja, Velence

Tervező:
Helye:
2481 Velence, Tópart
Építésziroda:
Munkatársak:
Bársony István, Mészáros Ábel, Morvai Krisztina
Tervezés éve:
2008

 

Környezeti adottságok: Velence város a Velencei tó keleti partját körülölelve fekszik. Budapest felől érkezve itt pillantjuk meg először a tavat. Megközelítése gépkocsival az M7 autópálya és a 7 főút révén, vasúttal a fővárost Székesfehérváron át Balatonnal összekötő nagy forgalmú vonal révén könnyű és gyors. Fekvése révén hazánk idegenforgalmi célpontjai közül kiemelt jelentőséggel bír. Az ide látogató turistáknak, nyaralóknak - belföldieknek és külföldieknek egyaránt - változatos környezetben, sokrétű programokkal szolgál. A nyári idényben a város mindennapjai- hasonlóan a déli parton található Gárdonyhoz, Agárdhoz - hagyományosan a strandélet köré szerveződnek.
Velence város két jól elkülönülő, ugyanakkor egymást jól kiegészítő területre osztható. Az északi-keleti rész - az Ófalu - a lakófunkció dominanciája miatt nyugodtabb, csendesebb hangulatú település, melynek környezetében szerencsésen ötvöződik a hagyományokon alapuló fürdőhelyek és a jelenkori, minőségi turizmusra számító szabadidős – rekreációs – nyaralóközpontok hangulata. Ehhez a területhez kapcsolódik az északi part még további jelentős fejlesztésekre alkalmas területe az evezőspályával, háttérben Sukuró és Pákozd dombjaival. A déli part mentén elhelyezkedő Velencefürdő hangulata inkább üdülőövezeti – különösen a tópart felőli részen. Ezt folytatja nyugati irányban a vele egybeépült Gárdony és Agárd.
Elmondható, hogy a Bencehegy, Sukoró, Pákozd dombjaira épült – vegyesen lakó és nyaraló területekkel együtt -, az Agárd nyugati határáig elhúzódó települések sora egy folytonos, változatos fürdőhely, üdülő és rekreációs központot alkot, melynek súlypontja a tó dél-keleti kanyarulata. Ide tervezi Velence városa a Velencei Tó Kapuja komplex fejlesztés megvalósítását.
Alaprajz: Az épület alaprajza azt a nyomvonalat követi, melyet a déli oldalon a parti sétány, észak-nyugati oldalon a jelenleg is meglévő parkoló, illetve az azon továbbvezető Tópart utca torkolata jelöl ki. A külső térkövezett sétányok rávezetnek a bejáratra, mely mögött tulajdonképpen maga a sétány vált át egy elegáns passzázzsá - egyik oldalon a Velencei tó panorámáját feltáró üveghomlokzattal, másik oldalon a különböző szolgáltatásokat, boltokat felsorakoztató portálok sorával. A passzázs mindkét oldalról egy központi aulatérbe vezet. Itt alakul ki a regionális információs központ kétszintes tere, mely információkat, rendezvényeket kínál. A tér súlypontjában egy domborzatos, a Velencei tó környezetét ábrázoló térplasztika kerül, melyben a vízfelület medenceként kerül kialakításra. A körülötte elhelyezett érintőképernyős számítógépes konzolokon a régióra vonatkozó turisztikai, gazdasági, természeti és közlekedési információk, egyéb érdekességek, programok sora kereshető fel. Az aula tér szerves folytatása az oszlopokon álló kerengővel határolt külső udvar, rendezvénytér. Itt egy szökőkút-vízmedence, dézsás növények, napernyők között alakul ki egy díszburkolatos tér, mely alkalmas akár zenés rendezvények lebonyolítására. A nézők részben a passzázsról, de az emeleti teraszokról is belátják az agoraként is nevezhető teret.
A passzázs terébe a két végén kívül az épület hosszában a Tópart út felől további két helyen nyitunk bejáratot, valamint elérhető az agora felől az aulatéren keresztül. A passzázs másik oldalán a kereskedelmi, szolgáltató funkció portálsora húzódik. Eltérő mélységű, de azonos szélességű traktusokat alakítunk ki, mely flexibilis térkihasználásra adnak lehetőséget. Néhány funkció – mint a bicikli-kölcsönző és bringo-hintó állomás, vagy a másik oldalon a szörfbolt és kölcsönző helyére konkrét javaslatot ad a terv. Ennek magyarázata az, hogy a meglévő szörfbejárók, a parkoló már hagyományosan a szörfösök által használt, így ezt kiszolgálva erre az oldalra javasoljuk a kölcsönző, felszerelés tároló telepítését. Az épület másik végén a csatlakozó burkolt területek, a sétányok, parkolók találkozása elegendő felületet ad a biciklik, bringo-hintók napközbeni tárolására, az indulás, érkezés lebonyolítására.
Ugyanígy alaprajzilag meghatároztuk egy élelmiszerbolt helyét, itt is a parkoló megléte és a gazdasági bejárat megfelelő kialakításának lehetősége volt szempontunk. Ezek a funkciók a környezettel – a parkolóval, a csatlakozó sétautakkal, illetve a már kialakított szörflejáró révén a vízparttal való kapcsolatuk miatt nem mindegy, hová kerülnek az épületen belül.
Az egyéb területek hasznosítása már más szempontok szerint, szabadabban határozható meg, az üzemeltetői, kereskedelem-politikai szempontok lesznek a döntőek. Meg kell ennek kapcsán említeni, hogy az előzetes szakhatósági egyeztetések a jelen tervben foglaltakra vonatkoztak. A konkrét bérlők megjelenése, az egyes bérterületek funkciójának ismeretében készítendő alaprajzok kialakulása után újabb szakhatósági egyeztetésre, esetleg módosított építési engedély kérelemre lesz szükség.
Az épület hosszában, harmadában az egyik Tópart útra nyíló bejárat mellett helyeztünk el egy vizesblokkot., csomagmegőrzőt. Ez az épületen belül ugyan nem középen van, de a külső rendezvénytér és a strand területét is számításba véve már súlyponti helyzetű. Itt kap helyet a ház és a strand felügyeletét ellátó diszpécser központ, ahol a térfigyelő és az épület felügyeleti rendszerek adatai beérkeznek.
Ahogy említettük, a központi épületrész többszintes, de az egész épület is emeletes kialakítású. Az emelet legnagyobb területe szabad terasz. Mindkét épületvégen széles, építészetileg is hangsúlyos lépcsőket terveztünk, mert a terasz, pontosabban a kisebb épülettömegekkel tagolt teraszok sora is egyfajta felső passzázsként, a korzó részeként szolgál majd. A földszinti közlekedőrendszert leképezve a déli homlokzaton konzolosan kinyúló sávval együtt egy 4 m széles - épített vb födémmel fedett felső sétány alakul ki, mely mögött többfunkciós térként húzódik a burkolt, részben fedett-árnyékolt teraszok sora. A területet kisebb vízmedencék, dézsás növényszigetek, pergola-sorok teszik változatossá. Nyáron a teraszok napozásra, a parti rendezvények nézőtereként, illetve kirakodóvásárok, alkalmi árusítóhelyek színtereként használhatók. Átmeneti – őszi, tavaszi - időszakban a kilátás miatt érdemes felmenni, végigsétálni rajta.
Az épület homlokzati tagolását követő emeleti épülettömegekben gépészet, raktárak kapnak helyet.
A felső sétány sodrát a kétemeletes központi épülettömeg szakítja meg. Az emeleti galéria légtérrel kapcsolódik a földszinti rendezvénytérhez, azzal egy teret képezve. A galériát külső terasz keretezi – a terasz az agora terére és a tóra enged rálátást.
Az emeletről egyenes kétkarú lépcsőn és a földszintről a közös légtéren át a látványlifttel is feljuthatunk a második emeleten kialakításra kerülő díszterem előterébe. A díszterem egy körpanorámás rendezvénytér, ahol 100-120 fős eseményeket - pl. esküvők, kamara előadások - lehet lebonyolítani. Kisméretű kiszolgáló irodatér-technikai helyiség és egynemű WC kapcsolódik hozzá.
A központi terek kiszolgálására az első emeleten alakítunk ki vizesblokkot. Az épület üzemeltetését, karbantartását végző állandó személyzet számára földszinti önálló bejárattal egy a passzázsból is elérhető szervizlépcsőn megközelíthető öltözőblokkot terveztünk az egyik emeleti épületrészbe.
Tömegalakítás: Az épület alaprajza – pontosabban telepítése a tömeg főbb arányait alapvetően meghatározza – egy jórészt földszintes, helyenként az emeleten kisebb tömegekkel tagolt, több, mint 200 m hosszú, de csupán 12-20 m széles épület a tó felől nézve egy erősen horizontális sávként jelenik meg. Ezen az arányon úgy igyekeztünk kedvezően változtatni, hogy egyrészt ívesen szerkesztve az alaprajzot az épület látványa a strand területéről – a fő nézőpontból – mindig szembefordul a parti sétányon korzózókkal, másrészt a középső aulatér épülettömegének kiemelésével megbontjuk a hosszú homlokzat változatlan sorolódó oszlopsorát. Az egész épület ily módon mint egy védőszárny veszi körül a szabad strand partján létrejövő lido területét. Az íves alaprajzból következik, hogy a központi tömeget is hengerpalástból szerkesztettük. A kétemeletes tömegre egy Velencére jellemző formai motívum kerül acélszerkezetből, mintegy felkiáltójelként jelölve ki a Velencei Tó Kapuját.
A Tópart utca irányából a földszintes és emeletes épületrészeket változatos homlokzatfelülettel, vakolt illetve kőburkolatú, egy és kétszintes épületelemek váltakozásával terveztük. A bejáratokat előtetővel jelezzük.