Egészségház és rendezvénytér, Visegrád

Egészségház és rendezvénytér, Visegrád

Tervező:
Helye:
2025 Visegrád, Fő utca 38.
Munkatársak:
Dancs Tamás | tájépítész: Balogh Péter István, Major József | látványterv: Koronczi Péter | statika: H. Temesi Eszter | gépészet: Jeszták Urszula | villamosság: ifj. Sas Gyula
Építésziroda:
Építés éve:
2014
Fényképek:
Lipka József, Mátételki Ákos

 

A múlt Fényes, ám a török korban derékba tört múlt: így foglalhatjuk össze tömören Visegrád történelmét. A középkorban az ország egyik legfontosabb városa, királyi székhely. A török korban azonban fejlődése megszakad; ennek köszönhető többek között, hogy jelenleg nincsen valódi főtere, a város alapvetően falusias beépítése a Dunával párhuzamosan és arra merőlegesen futó út mentén szerveződött. A város fejlődésével azonban egyre erősebb az igény arra, hogy a településnek újra legyen egy központi, reprezentatív köztere. Az önkormányzat nagyratörő feladatot tűzött ki célul: uniós támogatást is igénybe véve új főteret kapna Visegrád, amelynek tervezőit, az A+ Építész Stúdió munkatársait építészeti pályázat útján már kiválasztották. Visegrád így csatlakozna a most zajló "városrehabilitációs boom"-hoz, amely a megnyílt uniós pályázati lehetőségeknek köszönhető, és amelynek keretében már több hazai város megújult, vagy folyamatban van fejlesztése. A régészeti kutatások tanúsága szerint a középkorban a Rév utca, Fő utca, Mozi köz és a 11-es főút közötti területen volt Visegrád főtere; itt jelölte ki a városvezetés a kialakítandó új főtér helyét. Az önkormányzat az építészeti tervpályázaton megosztott első díjban részesült A+ Építész Stúdiót 2009 őszén kérte fel arra, hogy elkészítse a városközpont első ütemének engedélyezési terveit, amely szerint egyes kulturális és közintézmények és az azokat övező közterek épülnének meg.
A terv a 2004-es ötletpályázaton nyertes, a Teampannon Kft. (Koszorú Lajos vezetésével) által jegyzett szabályozási terv alapján készült. A mostani, 2007-ben kiírt tervpályázatra, amelyre 11 pályamű érkezett, már konkrét építészeti ötleteket kellett benyújtani, amelyek a közterületek és a beépítési tömbök kialakítására, valamint az önkormányzati irodák, a kulturális és kereskedelmi létesítmények elhelyezésére vonatkoztak. A feladatot árnyalja a területen található számos régészeti emlék, valamint az, hogy át kellett gondolni a főtér és a Duna kapcsolatát. Az elkészült engedélyezési terv 2009 decemberében megjárta a Központi Építészeti és Műszaki Tervtanácsot is, ahol egyöntetű tetszést aratott, és a tervtanács résztvevői 100%-ban támogatták.
A fejlesztés részeként Visegrád új városházát kapna, amely egyesíti majd magában a jelenleg több helyen elszórtan elhelyezett funkciókat. Az épület az új főtér legfontosabb eleme lesz majd, annak legreprezentatívabb pontjára kerül. Az U alakú beépítés összeköttetést teremt az új főtér és a város jelenlegi központja, a Fő utca között, emellett az így kialakult belső udvarban egy nyilvános, de intimebb tér keletkezik. A városháza mellett különálló épületben kapott helyet a díszterem; ennek oka, hogy annak funkciója csak részben kötődik a városháza működéséhez, részben attól el is különül. A városháza és a díszterem épülete ugyanazt az építészeti karaktert jeleníti meg, ez kapcsolja össze a két önálló, mégis összetartozó egységet.
Az első ütemben megvalósítandó harmadik épület a mozi átalakítása kulturális központtá, amely két szakaszban valósulna meg. Az épületek léptékválasztása szerencsés, mivel azok nem magasodnak nyomasztóan a környezetük fölé, mégis jelzik a reprezentatív funkciót. Ezt erősíti az is, hogy a városháza és a díszterem kőburkolatot kapott: ez egyrészt helyi anyag, ugyanakkor elegáns és időtálló, amely illik a kiemelt funkcióhoz. Érdekesség, hogy a díszterem alatt egy középkori csontműhelyhez tartozó lakószoba átlag 1 m magas falai találhatók. Bár ez nem kiemelt jelentőségű lelet, mégis érdemes bemutatni: a maradványokat a díszterem előtt, fedett-nyitott térben kialakított üvegfödémen át szemlélhetik meg a látogatók. A tervek tehát készen állnak a nagyszabású fejlesztésekhez; megvalósulásuk és a pontos ütemezés azonban a pályázat kimenetelének függvénye.

Jelen A projekt részeként a Fő utcából nyíló és véghomlokzatával a tömbbelsőben a kisebb rendezvénytérre néző Egészségház véghomlokzatának rendezése is megtörtént. A településen sok helyen megjelenő díszes fa-oromzatok mai átirataként fogalmazták meg ezt a tervezők. Azonban nem csak szépségtapaszról van szó, funkciója is van, egy padlásfeljáró lépcsőt rejt magában, azon túl, hogy arcot adott az épületnek a kisebbik rendezvénytér felé. Megvalósult ezek mellett a kapcsolódó területek rendezése. Az egészségház udvarán és a kisebbik rendezvényudvarban részben burkolt köztér jött létre, a Duna felé forduló nagyobb térség, a "közrét" viszont nevéhez híven füves maradt és a palotajátékok alkalmával telik meg igazán élettel. A közterületek tervezésében az s73 is közreműködött, Balogh Péter István vezetésével.
Elkészült a visegrádi városközpont megújítása. Az "Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése" projekt - a polgármesteri hivatal felújítása kivételével - a 2014. május 1-én tartott ünnepélyes átadóval lezárult.