Arany Sas-udvar, Budapest

Arany Sas-udvar, Budapest

Tervező:
Helye:
1085 Budapest, Üllői út 14.-Baross utca 11.
Építés éve:
1907

 

A budapesti Baross-utca 11. sz. alatti és az Üllői-útra is átnyúló telken épült bérpalota tervezésekor modern 6-8 szobás lakásokból álló ház építése volt a cél, takarékos, de kényelmes berendezéssel. Alaprajzi elrendezését illetőleg – tekintettel a telek nagyságára és a kívánt lakások csekély számira – ezeket csoportosítani úgy kellett, hogy emeletenkint négy nagy lakás készült világos helyiségekkel. Az egész udvar alá van pincézve, egyetlen nagy raktárhelyiséget képez; a földszinten egy kávéház és több üzlethelyiség van nagy nyílásokkal, terméskőoszlopokkal elosztva.

A homlokzatok az első emeleti mellvéd párkányáig csiszolt és fényezett haraszti mészkőből készültek a tartó oszlopokkal együtt. Tekintettel a telek terjedelmére és az épületben nagy költséggel berendezett lakások nagyságára: tágas, levegős, födött udvari folyosók futnak körül a megszokott nyílt folyosók helyett. Ezeknek tartó oszlopai és közbeeső könyöklői csiszolt és fényezett karszti márványból készültek. Tekintélyes (5.00—5.80 m) fesztávolsággal. Az összes lépcsők karszti márványból valók. A bérpalotában 2 személy-, 1 teher- és cselédfelvonó, Vaacum Cleaner áll rendelkezésére a lakóknak. A mosókonyhák, vasalószobák és szárítók az V. emeleten vannak. Minden felhasznált anyag és munka, minden műipar magyar a bérpalotán. A bérpalota beépített területe 450 négyzet-öl, költsége 900.000 korona. A vestibulumok, lépcsőházak, udvari és utcai homlokzatok architectonicus kiképzése, stylusa modern irányú.

A bérpalota építésében részt vett iparosok névsora: Föld-, kőműves-, elhelyező munka: Paulheim István és Stahuliák Iván; vasmunka: a Vasgerendákat árusító részvénytársaság; kőfaragómunka, kant-márvány, ú. m. a lépcsők, loggia kőfaragó munkái: Pasquale Benvenuto (Nabresina); hazai márványok és mészkövek, ú. m. az utcai lábazat, homlokzati kőmunkák, a lépcsőházak márvány-falburkolatai ftb.: Mülller Rezső; ácsmunka: Czipauer János és Fiai; bádogos és villámhárító szerkezet: Konti Imre; pala- és cserépfedő munkák: Háber Sándor; szobrászmunka, belső menyezetek és fehérmunkák: Ney Simon; asztalosmunkák: Bartolfy János; lakatos- és vörös-rézdomborító munkák: Gerő és Győry; mázoló és szoba¬festő munkák: Hintz Lajos; üvegező munkák: Vogel M. utóda Seiler Ármin; parkettmunkák: Egyesült Parkett- gyárak és Baiersdorf és Biach; burkolati-munkák: Strasser Vilmos; falkárpitozó munka: Mangold Manó; vízvezeték, csatornázás, légszeszvezetékek: Janisch lános Fiai; villamos világítás és jelzőcsengő-berendezés: Diemer Hugó és Társa; cserép-, kályhák: Markovits Izidor; takaréktűzhelyek: Lakos Lajos; esslingeni faredőnyök: Magaziner Lajos; személy-, cseléd- és teherlift: Wertheim F. és Tsa; aranyozómunka: Killinger József.

Forrás: f-gy- Építőipar (10.sz. 1909 március 7.)