TEVA Gyártóüzem, Gödöllő

TEVA gyártóüzem, Gödöllő

Tervező:
Helye:
2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 82.
Tervezőiroda:
Építés éve:
2011
Fényképek:
Dajka Péter

2012. október 2-án adták át a TEVA Gyógyszergyár Zrt. gödöllői telephelyén felépített steril gyógyszergyártó egységet, amely Puhl Antal és Dajka Péter tervei alapján valósult meg. A több épületből álló, kortárs ipari esztétikát hordozó együttes a jövőben várhatóan tovább bővülhet.

A helyszín és a beruházás leírása A TEVA Gyógyszergyár zRt. területe Gödöllő észak-nyugati részén az M3 autópályához közel, a Liget utca-Táncsics utca-városhatár által határolt területen fekszik. A telep a korábbi HUMAN gyógyszergyár területének csak egy része, az eredeti terület egy része más tulajdonba vagy használatba került. Miután a Liget utca és a Táncsics utca is közterület, így a gyógyszergyár területe két nagyobb területre oszlik, közöttük közvetlen kapcsolat nincsen.
A közlekedés rendszere jelen pillanatban a területen kívül és belül sem mondható ideálisnak. A TEVA Gyógyszergyár magyarországi és regionális forgalmat is bonyolít, ezért a teherforgalom elsősorban az M3 autópálya felől keletkezik, vagyis a fő közlekedési irány a Liget utca. A forgalmi helyzeten nagy mértékben javít majd az M3-as autópálya gödöllői csomópontjába becsatlakozó, az M3-at az M0-val összekötő M31 gyorsforgalmi út, illetve a 3-as főút elkerülő szakasza. Ennek megépülésével a gyógyszergyár területét feltáró út a Táncsics út lesz.
Az elkövetkező években igen jelentős növekedés várható a piaci igények vonatkozásában a steril - gyógyszergyártás területén. Ez érinti a gödöllői telephelyen a jelenlegi gyártási tevékenységeket. A gödöllői telephely a TEVA csoporton belül stratégiai szerepet játszik, így a több ütemben tervezett beruházás ezt a tervezett növekedési folyamatot nagymértékben elő tudja segíteni.
A beruházás keretében felépítésre kerül zöld mezős beruházásként egy gyártó komplexum kis kiszerelésű steril termékek gyártására és ezen termékek vizsgálatára, mely 6 önálló gyártó egységből áll, melyhez a fejépületben lesznek a kiszolgáló tevékenységek. A komplexum megépülésével a környék és gödöllői munkaerő TEVA-n belüli foglalkoztatása stabilizálódik.

Tervezett beépítés A terület szabályozási terve a telken belül több kisebb és egy nagyobb építési helyet jelöl ki. Az épület technológiából adódó mérete meghatározta azt, hogy az épület elhelyezése csak a telek észak-keleti részén kijelölt, a telekhatár, a TDK épület, a meglévő út és a J jelű raktárak által körbefogott területen lévő építési helyen lehetséges. Ezen a területen az építési hely határvonala a délkeleti oldalon nem meghatározott. Ezért az épület ezen vonalánál a J jelű raktárak előtti rézsű felső törésvonalát, a meglévő kút védőtávolságát, illetve az építmények közötti minimális távolságot vettük alapul (12m).
Az építési hely mérete a meglévő úttól a telekhatár irányába 115 m volt, a TDK épületektől a J jelű raktárak irányába 105 m. A terület lejtése a 115 m-es hosszon kb. 7,0 m, vagyis 10% alatti.
Az épület 6 db egyforma méretű és felépítésű (alagsor+fsz+emelet) gyártóegységből és egy fejépületből (alagsor+fsz+2 emelet) áll egy középtengelyre felfűzve. A középtengely a kedvezőbb terepre ültetés és a kiszolgáló forgalom útszükségletének kisebb földmunkával járó megoldása, valamint a személy- és tehergépjármű forgalom szintbeli szétválasztása érdekében a meglévő úttal párhuzamos lesz. Mivel az út a porta jövőben tervezett áthelyezésével a TEVA területének fő tengelyévé válik, az épületnek ilyen formában történő telepítése következtében a fő tengelyen és a lejtőoldalon is tagoltabb épülettömeg jelenik meg. A kiszolgálóépület esetében az adta a nehézséget, hogy az épületet meglévő energia távvezetékek közé kellett tervezni és építeni a folyamatos üzemelésük biztosítása mellett.

Az épület horizontális szervezése Az 1. szinten történik a különböző anyagok megérkezése, illetve a kész termékek elszállítása egy raktárzónához kapcsolódva. Az alagsor többi részén már a technológiához kapcsolódó területek, illetve különböző típusú hulladéktárolók vannak. Külön hulladéktárolója van a veszélyes hulladéknak, és külön a „normál” hulladéknak, mely elkülönítve, szelektív módon lesz gyűjtve. A központi takarítóeszköz és takarítószer tároló kamrák is az alagsorban helyezkednek el. Itt található a közműfogadó, a sprinkler gépház, illetve a központi bemérő és a mintakezelés is.
A 2. szinten a bejárati előcsarnokból nyílnak a különböző típusú, összesen kb. 300 főre méretezett fekete-fehér személyzeti, illetve vendégöltözők. Mindegyik fekete-fehér típusú öltöző. Az öltözőkből elválasztott úton, külön lépcsőházban jutnak be a dolgozók az aszeptikus és a dedikált aszeptikus területekre.
Az előcsarnokból, illetve a közlekedőből közelíthetők meg a déli oldalon az üzemeltetési irodák, tárgyaló és két dolgozói étkező. Innen nyílik egy női-férfi vizesblokk, valamint a mozgáskorlátozottak számára kialakított WC-mosdó is. Az előcsarnokból egy üvegfalon keresztül lehet az üzemi terület „fő tengelyére” belátni.
A 3. szinten kerültek kialakításra a laborok, melyek dedikált területnek számítanak. Ezekhez, az aszeptikus területekhez külön öltözők tartoznak, és az itt dolgozó munkatársak az öltözőkből külön lépcsőházból érkeznek ide. Másik lépcsőházon érkezik föl a vizsgálandó anyag.
A 4. szinten helyezkedik el a fejépülethez tartozó gépészet, a vízközpont és a központi elektromos kapcsolótér. A dedikált aszeptikus területnek, (laboroknak) elkülönített gépészete van. A gépészeti szint az úgynevezett „fekete lépcsőházon” keresztül közelíthető meg.

A gyártó egység 6 egyforma modulból áll, s mindegyik 3 szintes felépítésű.

1. és 3. modul: Ezek a gyártás szempontjából dedikált aszeptikus területek. Mind az 1. szinten csomagolás, mind pedig a 2. szinten gyártás folyik. Az 1. modulban helyezkedik el a dedikált gyártás saját napi raktára a hozzá tartozó raklapmosóval. A 2. szinten a szeptikus területről érkezve újabb átöltözés történik. Mindkét egységnek saját takarítószer kamrája van. A technikai szinten vannak az egységek gépészetei terei, ahol külön lehatárolt területet jelent a dedikált aszeptikus gépészet.
2. és 4. modul:  A gyártás szempontjából ezek a területek aszeptikus területek. A 2. szinten mindkét modulban gyártás történik. Az 1. szint a csomagolás területe. A modulok fölötti gépészet rendszere hasonló az előző modulokéhoz.
5. és 6. modul: A modulokba telepítendő technológia nem ismert, ezért az épületszerkezetek a többi modullal azonos kialakításban készültek el.

Az épület vertikális szervezése Az épület egységeinek szintjeit 7 lépcsőház köti össze. Ezek közül 6 „tiszta lépcsőház” melyek a 6 modulhoz kapcsolódnak, s elsődlegesen a gyártómodulok szintjeit kötik össze. Az előcsarnokból indul az egyetlen olyan lépcsőház, - összekötve a fejépület 4 szintjét - melynek használata utcai ruhában is történhet, és elsődlegesen az üzemeltetést, illetve a gépészetet szolgálja ki. A 6 üzemi területhez tartozó blokkból 2 lépcsőházi blokk kizárólag a dedikált aszeptikus területet szolgálja ki.

Az épület külső megjelenése Az épület külső megjelenésében a modern, a korszerű ipari építészet megjelenésre törekedtünk. A 4 modul homlokzati kialakítása a benne folyó tevékenységet tükrözi. Az 1. szint nagyrészt föld alatt van. A föld fölötti részen a földszinti padlósíkig függőleges osztású, jellemzően 120 cm széles szálcement erősítésű nagyelemes, anyagában színezett homlokzatburkoló lap került elhelyezésre, matt, nyersbeton hatású felülettel, nem látszó rögzítéssel. A 2. szinten, ahol a gyártási folyamat zajlik, a homlokzatot körben bevilágító üvegfelülettel nyitjuk meg. A fölötte lévő nagy tömör felületek a gépészeti álmennyezeti teret, illetve a gépészeti teret rejtik. A burkolatuk jellemzően 60x250 és 60x285 cm szálcement erősítésű nagyelemes, anyagában színezett homlokzatburkoló lap, lazúrozott vagy matt felülettel, lap anyagával azonos színre porszórt szegecses rögzítéssel. A rokon színek, illetve az eltérő hatású felületek megtörik a nagy, a burkolást tekintve homogén felületeket. Az üvegfelületek fa lombkorona grafikai mintával szitázott felületűek. A szitázott mintának esztétikai és funkcionális szerepe is van. Egyrészt napsütötte felületeken csökkenti a hőnyereséget, másrészt a belső árnyékhatás révén a bent dolgozóban olyan kedvező érzést kelt, mintha fákkal körülvett épületben dolgozna.
Szálcement erősítésű nagyelemes homlokzatburkoló lapburkolatot került a fejépületre is. A délkeleti homlokzat nagy része üvegfallal nyitott. Ezen üvegfalat kéthéjú szerkezetként alakítottuk ki oly módon, hogy a nyári hőnyereség elkerülése érdekében 40%-os naptényezőjű üveget használtunk. A kéthéjú üvegfal külső üvegrétegét a felső acélkonzolra pászmákkal függesztettük. A távtartást a függönyfalba épített konzolok biztosítják.

Az épület belső kialakítása Az épület belső kialakításában a funkcionalitás és a technológia kiszolgálása volt az elsődleges. Ennek ellenére a fogadó előcsarnok és a kapcsolódó irodák belsőépítészeti kialakítása (ezekről sajnos fotókat nem közölhetünk) révén, üveg válaszfalak, Barisol álmennyezet, színezett üvegburkolatok alkalmazásával egy modern, kellemes, de a gyárépület architektúrájához illeszkedő térsor jött létre. A gyártóterületeken minden alkalmazott szakipari szerkezet a tisztatéri követelményeknek megfelelően készült.

Puhl Antal DLA, habil., Dajka Péter